СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТМЯНА на публично заседание за отваряне и оповестяване на ценовите оферти в открита процедура, с предмет: "Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване за Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семе

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Четвъртък, 20 Септември 2018, 16:14
Валидно до: Четвъртък, 20 Септември 2018, 16:14

Уведомяваме ви, че заседанието за отваряне и оповестяване на ценовите оферти в открита процедура, с предмет:  "Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване за Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства по обособени позиции: ОП 1: "Доставка и монтаж на обзавеждане за Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства в УПИ І, кв. 1 по плана на Приморски парк, гр. Бургас". ОП 2: "Доставка, монтаж и инсталиране на оборудване за Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства в УПИ І, кв. 1 по плана на Приморски парк, гр. Бургас." ОП 3: "Доставка и монтаж на паркова мебел и съоръжения за кът за отдих в УПИ I, кв. 1 по плана на Приморски план, гр. Бургас, идентификатор 07079.618.3.26 по КККР на гр. Бургас за нуждите на Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства", обявено чрез съобщение в профила на купувача, публикувано на 18.09.2018 г., насрочено за 21.09.2018 г. (петък) от 11:00 часа СЕ ОТМЕНЯ!!!

Новото заседание на Комисията за провеждане на процедурата, на което ще бъдат отворени и оповестени ценовите оферти на допуснатите участници ще се проведе на 26.09.2018 г. (сряда) от 11:00 часа в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26, етаж 1, Заседателната зала. 

Комисията ще обяви резултатите от оценяването на офертите по другите показатели.

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

Извиняваме се за причиненото неудобство!

 

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 3621 Последна промяна: 15:23:24, 29 януари 2021