Съобщение за изготвен проект по плана на зона "Д", ж.р."Меден Рудник" е изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: сряда, 10 октомври 2018
Валидно до: сряда, 24 октомври 2018

изх.№ 70-00-6886/3/10.10.2018г.

ДО
Всички заинтересовани собственици

Уведомяваме Ви, че за УПИ III-52, кв.179, по плана на зона "Д", ж.р. "Меден Рудник", гр. Бургас, представляващ ПИ 07079.671.316 по КК на гр.Бургас е изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ.
Същият е изложен в ст. 4 на Дирекция "ЦАУ Възраждане", всеки работен ден от 08.30 до 12.30 часа.
На основание чл.128, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, заинтересованите могат да направят писмени възражения и искания по проекта, чрез Дирекция "ЦАУ Възраждане" до Община Бургас, в 14 дневен срок от връчването на настоящото съобщение.

Тел: 056 907 467

Изготвил:
Кр.Стоянова-гл.специалист

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1194 Последна промяна: 15:23:24, 29 януари 2021