Съобщение за издадена Заповед №1736/25.06.2018г.

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Понеделник, 22 Октомври 2018, 16:09
Валидно до: Понеделник, 5 Ноември 2018, 16:09

Съобщение за издадена Заповед №1736/25.06.2018г. на Заместник кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" при Община Бургас за одобряване на изменение на ПУП- ПР за УПИ II-36 в кв.33  по плана на ж.к."Братя Миладинови"

 

           

ДО

Атанас Велев Атанасов, Георги Иванов Димитров, Иван Георгиев Димитров, Златина Володева Иванова собственици в жилищна сграда бл.№145, ж.к."Братя Миладинови", кв.33, УПИ I

 

 

 

Изх.№94-01-14295(13)/22.10.2018г.                   

 

                  Уведомяваме Ви , че със Заповед №1736/25.06.2018г. на Заместник кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" при Община гр.Бургас е одобрено  изменение  на ПУП- ПР за УПИ II-36  в кв.33 по плана на ж.к."Братя Миладинови", гр.Бургас.

                  Заповедта е изложена  в ст. 203 на ЦАУ "Зора" , всеки   ден от 8,30 ч. до 12,30 ч.

                  На основание чл.215 , ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ  можете да обжалвате заповедта в 14 дневен срок от получаване на настоящото съобщение до Административен съд - гр.Бургас , чрез ЦАУ "Зора". Жалбата следва да се направи в два екземпляра.

 

Справка на тел. 056/83-76-19                                                 Миланка Терзиева

                                                                                                        Гл . специалист

 

 

 

 

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1334 Последна промяна: 15:23:24, 29 януари 2021