МОМЕНТНИ СНИМКИ ОТ ГРАНИЦИТЕ – МАЛКИТЕ ГРАДОВЕ СЕ ИЗПРАВЯТ ПРЕД ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА ПЛАН 2030 (SNAPSHOTS)

Размер на шрифта: A A A Назад
Понеделник, 29 Октомври 2018
Публикувано от: Димитринка Костадинова
МОМЕНТНИ СНИМКИ ОТ ГРАНИЦИТЕ – МАЛКИТЕ ГРАДОВЕ СЕ ИЗПРАВЯТ ПРЕД ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА ПЛАН 2030 (SNAPSHOTS)

Обща цел: Подобряване на критичното разбиране на европейските, националните и местните власти вземащи решения и на общественото мнение за глобалните взаимозависимости, определящи миграционните потоци към европейските граници, с оглед постигането на целите за устойчиво развитие (ЦУР), особено цели 1, 5, 10 11 и 16.
"Моментни снимки от границите" е тригодишен проект, съфинансиран от Европейския съюз (бюджетната линия EuropeAid DEAR), управляван от 31 партньори, органи на местното самоуправление, намиращи се в погранични райони, и организации на гражданското общество.

Специфични цели:
► Чрез прилагане на подход отдолу-нагоре да укрепи нова хоризонтална и активна мрежа сред градовете, които са изправени директно пред миграционните потоци на границите на ЕС, като начин за насърчаване на по-ефективна съгласуваност на политиките на всички нива (европейско, национално и местно).
► Да информира европейските граждани, че миграцията е сложен и многоизмерен феномен и политически проблем, който се нуждае от усилия и конкретни действия, предприети от хората и организация/мрежа на всички нива на обществото. По-доброто разбиране от страна на европейците на миграцията като въпрос на развитие, съчетан с ангажираност, насърчава глобалното гражданство и изгражда силни връзки на солидарност. Пряката перспектива и ангажираност на границите е добавена стойност за повишаване на осведомеността, обмен на знания, насърчаване на участието и показване на гражданите, че те играят важна роля.

Основни дейности:
♦ Кампании и фестивали за подобряване информираността на европейските граждани за миграционните процеси;
♦ Информационни лекции за подобряване на капацитета на местните власт;
♦ Обучения и обмяна на добри практики между местните власти;
♦ Изграждане на "мрежа" на пограничните градове;
♦ Създаване на помощна стратегия за подпомагане на пограничните градове

Статус: изпълнява се (10.2017 г.- 10.2020г.)

Изпълнени дейности:
√ Бургас беше в центъра на събитията в България на Международния ден на бежанците- Бургас бе една от 13 горещи точки в Европа на Световния ден на бежанеца. Дадохме старт на събитията в града (town events) на 20.06.2018 г. с пресконференция в Заседателната зала на Община Бургас, която бе последвана от серия от флашмобове : https://www.youtube.com/embed/Fgyh6C0aR3o"
√ Проведена информационна лекция със заинтересованите страни на теми свързани с миграцията, отражението и на местно ниво. Дискусионен панел с участието на международни лектори и гости;
√ Проведен развлекателно - информационен фестивал.

Бюджет на проекта: 119 228,65 лв. с ДДС

Файлове:

Border Towns and Islands Network membership request

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1133 Последна промяна: 15:14:20, 04 февруари 2021