Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Бургас

Размер на шрифта: A A A Назад
Сряда, 7 Ноември 2018
Публикувано от: Димитринка Костадинова

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считано от 07.11.2018 г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Бургас, приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т. 2, Протокол № 21/ 20.12.2016 г., с последващи изменения и допълнения. Предложенията могат да бъдат депозирани в деловодството на Общински съвет - Бургас, на адрес: гр. Бургас, ул "Александровска" № 26 или на следния електронен адрес: [email protected]. Предоставеният срок е предвиденият в чл. 26 ал.4, изречение второ, от ЗНА, поради необходимостта от анализ на приходите от текущата година за максимален период от време, в т.ч. до края на месец октомври; и от друга страна предстоящото обсъждане и приемане на бюджета на Община Бургас, където следва да се имат предивд актуализираните приходни очаквания на база на обсъдени и приети промени в таксите и цените на услугите.    

Дата на откриване: 07.11.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бургас
Дата на приключване: 21.11.2018 г.

Файлове:

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА

МОТИВИ

СПРАВКА ЗА ПОСТЪПИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 11 Последна промяна: 12:03:52, 12 април 2021