Община Бургас открива процедури за провеждане на търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, както следва...

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Четвъртък, 21 Май 2009, 14:14
Валидно до: Понеделник, 29 Юни 2009, 16:00

О Б Щ И Н А Б У Р Г А С

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Бургас открива процедури за провеждане на търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, както следва:

1. Имот - частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот УПИ V-367 с площ 1164 кв.м., в квартал 50 по плана на с. Рудник, Община Бургас, отреден за жилищно строителство, с начална тръжна цена 30 100 лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1 505 лева, без ДДС. Търгът ще се проведе на 23.06.2009 гад., от 10.00 часа, в сградата на Община Бургас. При обявяване на търга за непроведен, повторен търг ще се проведе на 30.06.2009 год., от 10.00 часа, в сградата на Община Бургас. Размер на депозита за участие в тръжната процедура - 3 010 лева. Цена на тръжната документация - 60.20 лева, без ДДС - Заповед № 1363/20.05.2009 год.
2. Имот - частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот I в кв. 54 с площ 734 кв.м. по плана на с. Рудник, Община Бургас, отреден за жилищно строителство, с начална тръжна цена 16 000 лева, без ДДС и стъпка с площ 800 лева, без ДДС. Търгът ще се проведе на 23.06.2009 год., от 10.05 часа, в сградата на Община Бургас. При обявяване на търга за непроведен, повторен търг ще се проведе на 30.06.2009 год., от 10.05 часа, в сградата на Община Бургас. Размер на депозита за участие в тръжната процедура - 1 600 лева. Цена на тръжната документация - 50 лева, без ДДС-Заповед № 1365/20.05.2009 год.
3. Имот - частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот II в кв. 54 с площ 704 кв.м. по плана на с. Рудник, Община Бургас, отреден за жилищно строителство, с начална тръжна цена 15 500 лева, без ДДС и стъпка с площ 775 лева, без ДДС. Търгът ще се проведе на 23.06.2009 год., от 10.10 часа, в сградата на Община Бургас. При обявяване на търга за непроведен, повторен търг ще се проведе на 30.06.2009 год., от 10.10 часа, в сградата на Община Бургас. Размер на депозита за участие в тръжната процедура - 1 550 лева. Цена на тръжната документация - 50 лева, без ДДС-Заповед № 1361/20.05.2009 год.
4. Имот - частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот III в кв. 54 с площ 709 кв.м. по плана на с. Рудник, Община Бургас, отреден за жилищно строителство, с начална тръжна цена 15 600 лева, без ДДС и стъпка с площ 780 лева, без ДДС. Търгът ще се проведе на 23.06.2009 год., от 10.15 часа, в сградата на Община Бургас. При обявяване на търга за непроведен, повторен търг ще се проведе на 30.06.2009 год., от 10.15 часа, в сградата на Община Бургас. Размер на депозита за участие в тръжната процедура - 1 560 лева. Цена на тръжната документация - 50 лева, без ДДС-Заповед № 1359/20.05.2009 год.
5. Имот - частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот IV в кв. 54 с площ 697 кв.м. по плана на с. Рудник, Община Бургас, отреден за жилищно строителство, с начална тръжна цена 15 400 лева, без ДДС и стъпка с площ 770 лева, без ДДС. Търгът ще се проведе на 23.06.2009 год., от 10.20 часа, в сградата на Община Бургас. При обявяване на търга за непроведен, повторен търг ще се проведе на 30.06.2009 год., от 10.20 часа, в сградата на Община Бургас. Размер на депозита за участие в тръжната процедура - 1 540 лева. Цена на тръжната документация - 50 лева, без ДДС-Заповед № 1357/20.05.2009 год.
6. Имот - частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот V в кв. 54 с площ 742 кв.м. по плана на с. Рудник, Община Бургас, отреден за жилищно строителство, с начална тръжна цена 16 100 лева, без ДДС и стъпка с площ 805 лева, без ДДС. Търгът ще се проведе на 23.06.2009 год., от 10.25 часа, в сградата на Община Бургас. При обявяване на търга за непроведен, повторен търг ще се проведе на 30.06.2009 год., от 10.25 часа, в сградата на Община Бургас. Размер на депозита за участие в тръжната процедура - 1 610 лева. Цена на тръжната документация - 50 лева, без ДДС-Заповед № 1355/20.05.2009 год.
7. Имот - частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот VI в кв. 54 с площ 766 кв.м. по плана на с. Рудник, Община Бургас, отреден за жилищно строителство, с начална тръжна цена 16 500 лева, без ДДС и стъпка с площ 825 лева, без ДДС. Търгът ще се проведе на 23.06.2009 год., от 10.30 часа, в сградата на Община Бургас. При обявяване на търга за непроведен, повторен търг ще се проведе на 30.06.2009 год., от 10.30 часа, в сградата на Община Бургас. Размер на депозита за участие в тръжната процедура - 1 650 лева. Цена на тръжната документация - 50 лева, без ДДС-Заповед № 1354/20.05.2009 год.
8. Имот - частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот VII в кв. 54 с площ 772 кв.м. по плана на с. Рудник, Община Бургас, отреден за жилищно строителство, с начална тръжна цена 16 600 лева, без ДДС и стъпка с площ 830 лева, без ДДС. Търгът ще се проведе на 23.06.2009 год., от 10.35 часа, в сградата на Община Бургас. При обявяване на търга за непроведен, повторен търг ще се проведе на 30.06.2009 год., от 10.35 часа, в сградата на Община Бургас. Размер на депозита за участие в тръжната процедура - 1 660 лева. Цена на тръжната документация - 50 лева, без ДДС-Заповед № 1352/20.05.2009 год.
9. Имот - частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот I в кв. 109 с площ 544 кв.м. по плана на с. Черно море, Община Бургас, отреден за жилищно строителство, с начална тръжна цена 15 000 лева, без ДДС и стъпка с площ 750 лева, без ДДС. Търгът ще се проведе на 23.06.2009 год., от 10.40 часа, в сградата на Община Бургас. При обявяване на търга за непроведен, повторен търг ще се проведе на 30.06.2009 год., от 10.40 часа, в сградата на Община Бургас. Размер на депозита за участие в тръжната процедура - 1 500 лева. Цена на тръжната документация - 50 лева, без ДДС-Заповед № 1353/20.05.2009 год.
10. Имот - частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот II в кв. 109 с площ 621 кв.м. по плана на с. Черно море, Община Бургас, отреден за жилищно строителство, с начална тръжна цена 16 600 лева, без ДДС и стъпка с площ 830 лева, без ДДС. Търгът ще се проведе на 23.06.2009 год., от 10.45 часа, в сградата на Община Бургас. При обявяване на търга за непроведен, повторен търг ще се проведе на 30.06.2009 год., от 10.45 часа, в сградата на Община Бургас. Размер на депозита за участие в тръжната процедура - 1 660 лева. Цена на тръжната документация - 50 лева, без ДДС-Заповед № 1358/20.05.2009 год.
11. Имот - частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот XVII в кв. 110 с площ 552 кв.м. по плана на с. Черно море, Община Бургас, отреден за жилищно строителство, с начална тръжна цена 14 700 лева, без ДДС и стъпка с площ 735 лева, без ДДС. Търгът ще се проведе на 23.06.2009 год., от 10.50 часа, в сградата на Община Бургас. При обявяване на търга за непроведен, повторен търг ще се проведе на 30.06.2009 год., от 10.50 часа, в сградата на Община Бургас. Размер на депозита за участие в тръжната процедура - 1 470 лева. Цена на тръжната документация - 50 лева, без ДДС-Заповед № 1356/20.05.2009 год.
12. Имот - частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот I в кв. 131 с площ 754 кв.м. по плана на с. Черно море, Община Бургас, отреден за жилищно строителство, с начална тръжна цена 20 300 лева, без ДДС и стъпка с площ 1 015 лева, без ДДС. Търгът ще се проведе на 23.06.2009 год., от 10.55 часа, в сградата на Община Бургас. При обявяване на търга за непроведен, повторен търг ще се проведе на 30.06.2009 год., от 10.55 часа, в сградата на Община Бургас. Размер на депозита за участие в тръжната процедура - 2 030 лева. Цена на тръжната документация - 50 лева, без ДДС-Заповед № 1360/20.05.2009 год.
13. Имот - частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот X в кв. 138 с площ 883 кв.м. по плана на с. Черно море, Община Бургас, отреден за жилищно строителство, с начална тръжна цена 21 200 лева, без ДДС и стъпка с площ 1 060 лева, без ДДС. Търгът ще се проведе на 23.06.2009 год., от 11.00 часа, в сградата на Община Бургас. При обявяване на търга за непроведен, повторен търг ще се проведе на 30.06.2009 год., от 11.00 часа, в сградата на Община Бургас. Размер на депозита за участие в тръжната процедура - 2 120 лева. Цена на тръжната документация - 50 лева, без ДДС-Заповед № 1362/20.05.2009 год.
14. Имот - частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот II в кв. 4 с площ 960 кв.м. по плана на с. Драганово, Община Бургас, отреден за жилищно строителство, с начална тръжна цена 10 600 лева, без ДДС и стъпка с площ 530 лева, без ДДС. Търгът ще се проведе на 23.06.2009 год., от 11.05 часа, в сградата на Община Бургас. При обявяване на търга за непроведен, повторен търг ще се проведе на 30.06.2009 год., от 11.05 часа, в сградата на Община Бургас. Размер на депозита за участие в тръжната процедура - 1 060 лева. Цена на тръжната документация - 50 лева, без ДДС-Заповед № 1364/20.05.2009 год.
15. Имот - частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот III в кв. 4 с площ 863 кв.м. по плана на с. Драганово, Община Бургас, отреден за жилищно строителство, с начална тръжна цена 9 500 лева, без ДДС и стъпка с площ 475 лева, без ДДС. Търгът ще се проведе на 23.06.2009 год., от 11.10 часа, в сградата на Община Бургас. При обявяване на търга за непроведен, повторен търг ще се проведе на 30.06.2009 год., от 11.10 часа, в сградата на Община Бургас. Размер на депозита за участие в тръжната процедура - 950 лева. Цена на тръжната документация - 50 лева, без ДДС-Заповед № 1366/20.05.2009 год.
16. Имот - частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот IV в кв. 4 с площ 861 кв.м. по плана на с. Драганово, Община Бургас, отреден за жилищно строителство, с начална тръжна цена 9 500 лева, без ДДС и стъпка с площ 475 лева, без ДДС. Търгът ще се проведе на 23.06.2009 год., от 11.15 часа, в сградата на Община Бургас. При обявяване на търга за непроведен, повторен търг ще се проведе на 30.06.2009 год., от 11.15 часа, в сградата на Община Бургас. Размер на депозита за участие в тръжната процедура - 950 лева. Цена на тръжната документация - 50 лева, без ДДС-Заповед № 1367/20.05.2009 год.
Документацията за участие в търга се закупува в Центъра за административно обслужване /ЦАО/ на Община Бургас, на ул. "Александровска" № 26, всеки работен ден от 8,30 до 16,00 часа.
Заявления за участие в търга се подават в ДАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 8.30 часа до 16,00 часа.
Крайният срок за закупуване на документация за участие в търга е до 16.00 часа на 19.06.2009 г.
Крайният срок за приемане на заявления за участие в търга е до 16,00 часа на 22.06.2009 година.
При обявяване на търга за непроведен, крайният срок за приемане на заявленията за участие в повторния търг е до 16,00 часа на 29.06.2009 година.
Крайният срок за закупуване на документация за участие в повторния търг е до 16.00 часа на 26.06.2009 година.

За допълнителна информация: тел. 056/907 222 - Виолета Иванова.

 

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 6079 Последна промяна: 14:14:34, 21 май 2009