ТД "Възраждане" - Уведомява за изготвен проект за ПУП-ПРЗ за кв.365, ПИ 1141, по плана на кв."Акации", гр.Бургас

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Сряда, 27 Май 2009, 14:01
Валидно до: Неделя, 28 Юни 2009, 14:01

Изх. № 94-М-39/26.05.09 г.

До Цонка Тодорова Дражева
Таня Андонова Андонова

Адрес: ул. "Марин Дринов" №29

Димитър Георгиев Янакиев

Ул. "Марин Дринов" №25

Стоян Кирязов Стоянов

Христо Диков Василев

Димитър Христов Диков

Адам Стоянов Кирязов

ул. "Индустриална" №74

Катя Стоянова Апостолов

ул. "Индустриална" №78

кв. "Акации", гр. Бургас

Уведомяваме Ви, че за кв. 365, ПИ 1141, 1144 по плана на кв. "Акации", гр. Бургас е изготвен проект за ПУП-ПРЗ.
Същият е изложен в ст. 2 на ТД "Възраждане" всеки ден от 08.30 до 12.00 часа.
На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ , заинтересованите лица могат да направят писмени възражения и искания по проекта чрез ТД "Възраждане" до Община Бургас, в 30 дневен срок от публикуването на настоящото съобщение.

 

Спец. строителство:

Милка Петрова

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 6156 Последна промяна: 14:01:19, 27 май 2009