ИНОВАЦИОННИ ТЕХНИКИ И МЕТОДИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА МОРСКИТЕ ОТПАДЪЦИ В КРАЙБРЕЖНИТЕ РАЙОНИ НА ЧЕРНО МОРЕ (RedMarLitter)

Размер на шрифта: A A A Назад
Сряда, 23 Януари 2019
Публикувано от: Димитринка Костадинова

Интернет страница на проекта: www.redmarlitter.eu

Акроним на проекта: RedMarLitter

Основната цел на проекта e намаляване на замърсяването с отпадъци на Черноморския басейн, който се споделя от няколко държави, чрез анализиране на отпадъчните потоци, в частност в представителни райони, чрез: компютърно моделиране на морските течения и разпространение на отпадъците, мониторинг на ключови замърсители и изпълнение на пилотни дейности за почистване на дефинирани предварително райони от морски отпадъци. В рамките на проекта ще се анализира натоварването на Черноморския басейн в конкретни представителни райони с отпадъци и ще се проследят основните замърсяващи потоци. За да се постигне основната цел на проекта ще бъде извършено проучване на текущото състояние на Черно море в целевата зона и ще бъде оценено нейното натоварване с отпадъци, включително крайбрежните зони. Наличната информация за натрупаното количество отпадъци ще бъде събрана и анализирана. Ще бъде създадена обща база данни. Ще се извърши оценка на степента на замърсяване. Научно е доказано, че натрупаните количества отпадъци се транспортират по протежение на основните потоци, които са пряко зависими от въздушните течения. Проектът има за задача да идентифицира основните потоци отпадъци, да ги свърже с въздушните и морските течения и да идентифицира потенциалните точки на концентрация на отпадъците. За постигането на тази задача ще бъде направена компютърна карта на разпределението на отпадъците, чиято цел ще бъде да се предвидят техните движения и потенциални места с най-висока концентрация. Моделът ще използва основните морски и въздушни течения, тъй като те имат по-малко колебания в посоката и интензивността на удара, като целта на компютърния модел е да се използва в редица бъдещи проучвания. Компютърната карта-модел ще спомогне за намирането точно на точките за концентрация на отпадъците. Въз основа на него ще бъдат избрани пилотни демонстрационни места за изпълнение на мерките, разработени по време на проекта, и иновативни подходи, които ще позволят проследимостта на резултатите. Ще бъдат установени точки на замърсяване, където ще са необходими съвместни трансгранични действия. Ще бъдат организирани трансгранични кампании за почистване. Целта е да се включат доброволци, включително ученици, които ще бъдат насърчавани да обърнат специално внимание на проблема с морските отпадъци и възможностите за решаването им. Целта е да се постигне траен интерес на участниците и да се пробуди интересът им към запазване на морската среда в Черно море и да се постигне по-пълно разбиране и анализ на степента на проблема, свързан със замърсяването с морските отпадъци в Черноморския басейн. По време на изпълнението на проекта ще бъде разработена Методика за идентифициране на горещи точки и Насоки за екологосъобразно управление на морските отпадъци, както и документален филм за проекта.

Бюджет на проекта: 580 335 евро
Бюджет на Община Бургас: 150 892 евро

Продължителност: 30 месеца; от 17.08-2018  до 16.02.2021

Финансиране: Съвместна оперативна програма "Черноморски басейн 2014-2020"

За повече информация:
Email: [email protected] - тематичен експерт 

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1123 Последна промяна: 14:01:03, 04 февруари 2021