ТД "Зора" - Уведомление за одобрено изменение, относно попълването на кад. план на с. Маринка за имоти пл.№435 и 436.

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Понеделник, 1 Юни 2009, 15:29
Валидно до: Понеделник, 15 Юни 2009, 15:29

Изх. № 94-П-170/13.02.2009г.

ТД"Зора"

 

До Радка Колева Димитрова

Адрес: ж.к. "Славейков"

Бл.49, ет.16

Гр.Бургас

 

До Любен Василев Карашки- Динатстрой"

Адрес: ж.к. "Бр.Миладинови"

Бл.57, вх.4А, ет.8

Гр.Бургас

 

До Стоянка Тодорова Петрова

Адрес: ж.к. "Славейков"

Бл.49, ет.16

Гр.Бургас

 

До Здравко Ганчев Ганев

Адрес: ул. "М.Луиза" 5,ет.7, ап.21

Гр.Бургас

 

До Цанка Иванова Дуганова

Адрес: ж.к. "М.Рудник"

Бл.101, вх.4, ет.6

Гр.Бургас

 

До Милка Михайлова Ганева

Адрес: ул. "Княз Борис І" 29

Гр.Бургас

 

            Уведомяваме Ви, че със заповед №200/28.01.09г. на Кмета на гр. Бургас е одобрено изменение, на основание &4, ал. 1, т.2 ПРЗ на ЗКИР, относно попълването на кад. план на с. Маринка за имоти пл.№435 и 436.

            Заповедта е изложена в ст. № 217 на ТД"Зора" всеки ден от 8,30ч. до 12,00ч.

            На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ можете да обжалвате заповедта в 14 дневен срок от получаване на настоящото съобщение до Бургаски Административен съд, чрез ТД"Зора". Жалбата следва да се направи в два екземпляра.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 5698 Последна промяна: 15:29:09, 01 юни 2009