Съобщение за заседание на комисията за обществена поръчка с предмет: "РЕМОНТ НА ДОМ ЗА МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА - ГР. БУРГАС"

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Вторник, 2 Юни 2009, 11:24
Валидно до: Петък, 5 Юни 2009, 09:30


Съобщение за заседание на комисията за обществена поръчка с предмет: "РЕМОНТ НА ДОМ ЗА МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА - ГР. БУРГАС".

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Община Бургас, на основание чл. 38, ал. 4 от НВМОП уведомява участниците в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет "РЕМОНТ НА ДОМ ЗА МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА - ГР. БУРГАС", че ценовите оферти на допуснатите до участие в процедурата лица ще бъдат отворени и оповестени на 05.06.2009 г. (петък) от 09,30 часа, в административната сграда на Община Бургас, находяща се на ул. "Александров ска" № 26, ет. 2, стая № 210.

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 5403 Последна промяна: 11:24:19, 02 юни 2009