Съобщение за заседание на комисията за обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти, хигиенни, санитарни материали, консумативи и дезинфектанти за нуждите на самостоятелни детски ясли, детска кухня и домашен социален патронаж на територи

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Сряда, 3 Юни 2009, 15:44
Валидно до: Понеделник, 8 Юни 2009, 14:00

СЪОБЩЕНИЕ

Община Бургас, на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП уведомява участниците в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет "Доставка на хранителни продукти, хигиенни, санитарни материали, консумативи и дезинфектанти за нуждите на самостоятелни детски ясли, детска кухня и домашен социален патронаж на територията на Община Бургас. Видове и предвидени минимални (приблизителни) количества по позиции: 1. Месо и риба, месни и рибни продукти; 2. Мляко и млечни продукти; 3. Плодове и зеленчуци; 4. Плодови и зеленчукови консерви; 5. Други хранителни продукти; 6. Хляб и хлебни изделия; 7. Хигиенни, санитарни материали и консумативи; 8. Дезинфекционни препарати" (Приложение № 1), че ценовите оферти на допуснатите до участие в процедурата лица ще бъдат отворени и оповестени на 08.06.2009 г. (понеделник), от 14,00 часа, в административната сграда на Община Бургас, находяща се на ул. "Александровска" № 26, ет. 3, стая № 308.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 5052 Последна промяна: 15:44:04, 03 юни 2009