ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОП „ЧИСТОТА ЕКО“

Размер на шрифта: A A A Назад
Четвъртък, 21 Февруари 2019
Публикувано от: Димитринка Костадинова

На основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове,  чрез настоящото публикуване в Портала за обществени консултации, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят предложения и изразят становища по Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОП "Чистота еко", приет с Решение на Общински съвет Бургас от 28.10.2014г. по т.16 /Протокол №42 изменен и допълнен с Решение на Общински съвет Бургас от 26.01.2017г. по т.17 /Протокол №7/, Решение на Общински съвет Бургас от 28.02.2017г. по т.1 /Протокол №24/ и по т.3, Протокол №45/31.07.2018г. Предвид необходимостта от незабавно допълване щатното разписание със съответните нови длъжности с цел оптимизиране работата на общинското  предприятие, осигуряване на оптимизиран режим на работа на Регионално депо "Братово-Запад" за покриване изискванията на деветте общини и фирмите в региона с оглед непрекъснатото нарастване на количеството отпадък, с повече от 30% спрямо прогнозните, срокът за обсъждане в Портала за обществени консултации е предвиден за 14 дни. Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при община Бургас, на адрес - гр. Бургас, ул. "Александровска" № 26 или на следните електронни адреси: [email protected]; [email protected]

Дата на откриване: 22.2.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бургас
Дата на приключване: 07.3.2019 г.

Файлове:

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК

МОТИВИ

СПРАВКА

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 82 Последна промяна: 11:55:04, 12 април 2021