Съобщение до Бойко Стойчев Стоев

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: петък, 08 март 2019
Валидно до: петък, 22 март 2019

 

БОЙКО СТОЙЧЕВ СТОЕВ

УЛ."СРЕДНА ГОРА"№31, ЕТ.3

ГР. БУРГАС

 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТОЕВ,

Уведомяваме Ви, че са издадени Заповеди на Кмета на Община Бургас на основание §4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с които се възстановява правото на собственост на наследници на Калуш Стоянов Михов, върху новообразувани поземлени имоти, находящи се в с.о."Каптажа" и с.о."Сухото дере", землище с. Изворище, както следва:

-         Заповед №7/03.01.2019г. за възстановяване на правото на собственост върху новообразуван поземлен имот №167.1239  с площ 2 063 кв.м. по плана на новообразуваните имоти на с.о. "Каптажа", землище с. Изворище, Община Бургас, одобрен със Заповед №РД-09-69/06.08.2010г.  на Областен управител на Област Бургас.

-         Заповед № 8/03.01.2019 за възстановяване на правото на собственост върху новообразуван поземлен имот №149.1013  с площ 1 047 кв.м. по плана на новообразуваните имоти на с.о. "Сухото дере", землище с. Изворище, Община Бургас, одобрен със Заповед №РД-09-4/07.01.2011г.  на Областен управител на Област Бургас.

-         Заповед №9/03.01.2019 за възстановяване на правото на собственост върху новообразуван поземлен имот №149.1010  с площ 1 048 кв.м. по плана на новообразуваните имоти на с.о. "Сухото дере", землище с. Изворище, Община Бургас, одобрен със Заповед №РД-09-4/07.01.2011г.  на Областен управител на Област Бургас.

С цитираните заповеди може да се запознаете в Община Бургас, ет. 4, стая 401, всеки вторник от 9:00ч. до 12:00ч. и от 14:00ч. до 17:00ч.

Цитираните заповеди могат да бъдат обжалвани в 14 - дневен срок от получаване на настоящото съобщение, чрез Община Бургас до Административен съд гр. Бургас.

 

          При необходимост от допълнителна информация лице за контакти:

     инж. Валентина Кръстева - главен специалист в отдел "Устройствено планиране"

           тел.: 056/907 289

 

 

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 968 Последна промяна: 15:23:25, 29 януари 2021