Съобщение до Татяна Желязкова Желязкова

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: понеделник, 11 март 2019
Валидно до: понеделник, 25 март 2019

ТАТЯНА ЖЕЛЯЗКОВА ЖЕЛЯЗКОВА

УЛ. СЛИВНИЦА №57, ЕТ.4, АП.6

ГР. БУРГАС

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ТАТЯНА ЖЕЛЯЗКОВА,

Във връзка с постъпило заявление вх.№ 94-01-12629/11.04.2013г., от наследници на Тоню Станчев Георгиев / Дерменджиев/, за възстановяване право на собственост върху имоти по плана на новообразуваните имоти на с.о."Острица 1", землище кв.Банево, гр.Бургас, Ви уведомяваме следното:

В одобрения със Заповед №РД-09-75/28.02.2005г. на Областен управител на Област Бургас и влязъл в сила план на новообразуваните имоти, находящи се в с.о."Острица 1", землище кв. Банево, Община Бургас, имотът описан в представения от Вашия наследодател нотариален акт №151, том VI, дело №4160/25.08.1992г., не е отразен.

Необходимо е да представите проект за изменение на одобрения и влязъл в сила план на новообразуваните имоти на с.о."Острица 1", кв. Банево, гр. Бургас и проект за изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на кв. Банево, гр. Бургас,  за отразяване на имот №57, /по помощен план към плана на новообразуваните имоти/, описан в цитирания по-горе нотариален акт, попадащ върху НПИ №503.894, който е предвиден за възстановяване на наследниците на Тоню Станчев Георгиев / Дерменджиев/.

Във връзка с горното, следва да се обърнете към лицензиран геодезист за изготвяне на проект за изменение на плана на новообразуваните имот и на КККР на гр. Бургас.

След представяне на проекта ще започнем процедура по изменение на ПНИ. 

 

При необходимост от допълнителна информация лице за контакти:

инж. Валентина Кръстева - главен специалист в отдел "Устройствено планиране"

тел.: 056/907 289

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 920 Последна промяна: 15:23:25, 29 януари 2021