Покана за пазарни консултации с предмет: „Извършване на непрекъснат мониторинг на концентрацията на замърсителите в атмосферния въздух и изготвяне на пълен анализ на качеството на атмосферния въздух на територията на гр. Бургас“.

Размер на шрифта: A A A Назад
Петък, 22 Март 2019
Публикувано от: Боряна Балабанова

ОБЩИНА БУРГАС

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

Относно: Провеждане на пазарни консултации по реда на чл. 44, ал. 1 във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закон за обществените поръчки, относно предоставяне на предложения с индикативна цена за изпълнението на обществена поръчка с предмет: "Извършване на непрекъснат мониторинг на концентрацията на замърсителите в атмосферния въздух и изготвяне на пълен анализ на качеството на атмосферния въздух на територията на гр. Бургас".

гр. Бургас, 2019 г.

Данни за Възложителя:

Община Бургас

8000, Бургас, ул. "Александровска" № 26

Лица за контакт:

Боряна Балабанова - Директор на Дирекция "Обществени поръчки" при Община Бургас - 056/907460

Даниела Георгиева- гл. юрисконсулт в Дирекция "Обществени поръчки" при Община Бургас - 056/907 242.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА ЗА ПОДАВНЕ НА ОФЕРТИ: 

https://www.burgas.bg/bg/notice/details/1416/37939

Файлове:

Покана

Приложение № 1 - Технически спецификации

Приложение № 2 - Дейности

Оферта № 1

Оферта № 2

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 2922 Последна промяна: 15:23:26, 29 януари 2021