Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: сряда, 20 март 2019
Валидно до: четвъртък, 04 април 2019

        Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел "КПС", Община Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09,00 до 12,00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация. 

        В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

№ и дата на ПОКАНА/ АУЗД

Име на задълженото лице

Булстат

ЕГН

Вид Задълж.

Вид на документа

 

 

64237 - 1/20.03.2019 г.    

ЕТ БАЕВ -  ТОДОР СТОЯНОВ

 

 

АУЗД №  64237-1/28.08.2018 г.

 

 

65983-1/20.03.2019 г.         

ЙОРДАНКА ЖЕЛЯЗКОВА ЧАНЕВА

 

 

АУЗД№ ИП65983/23.10.2018г.

 

 

67972-1/20.03.2019 г

СТОЙЧО КОСТОВ БЕЛЕВ

 

 

 

АУЗД№ ИП67972-1/12.02.2019Г.

 

 

63997-1/20.03.2019 г.    

 

АЛЕКСАНДЪРГРИГОРОВ КРЪСТАНОВ

 

 

 

АУЗД № ИП63997/23.08.2018Г., ИП63996/23.08.2018Г.

 

 

ИП66607-1/20.03.2019 г.    

ВЕСЕЛИН ЖЕЛЯЗКОВ АТАНАСОВ

 

 

АУЗД№ ИП66607-1/30.10.2018г.   

 

 

ИП65778-1/20.03.2019 г

СВЕТЛОЗАР НИКОЛОВ ДИМИТРОВ

 

 

АУЗД№  ИП65778 - 1/16.10.2018г.

 

 

ИП64776-1/20.03.2019 г.    

ЕМИЛ СВЕТЛОЗАРОВ ДИМИТРОВ

 

 

АУЗД№

ИП64776 - 1/19.09.2018 Г., ИП64777-1/19.09.2018 Г.

 

 

ИП65690-1/20.03.2019 г.    

СТОЯН ДИМИТРОВ ПЕЛЕЕВ

 

 

АУЗД№

ИП65690 - 1/10.10.2018г., ИП65688 - 1/10.10.2018г

 

 

ИП58112-1/20.03.2019 г.    

ТРАНСИЛВАНИЯ  ЕООД

 

 

АУЗД№

ИП58112 - 1/25.09.2017 Г.

 

 

ИП64667-1/20.03.2019 г.    

ЗЛАТКО ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

 

 

 

АУЗД№

ИП64667 - 1/10.09.2018г., ИП64669 - 1/10.09.2018г

 

 

ИП64281-1/20.03.2019 г.    

ТАНЯ ГОС ПОДИНОВА ГЕОРГИЕВА

 

 

АУЗД№

ИП64281 - 1/29.08.2018 Г., ИП64282 - 1/29.08.2018 Г., ИП64283 - 1/29.08.2018

 

 

64237 - 1/21.03.2019 г.    

МИХАИЛ ЖЕЧЕВ ЖЕЛЯЗКОВ

 

 

АУЗД №  64508-1/04.09.2018 г., АУЗД №  64507-1/04.09.2018 г.

 

 

66498-1/21.03.2019 г.         

АНДРЕЙ КРЪСТЕВ ЯНЕВ

 

 

 

АУЗД№ ИП66498-1/29.02.2019Г.

 

Настоящият списък е в сила за периода от  20.03.2019 г. до 04.04.2019 г.

 

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 908 Последна промяна: 15:23:26, 29 януари 2021