С Ъ О Б Щ Е Н И Е за удължаване срока на подаване за провеждане на пазарни консултации с предмет: „Извършване на непрекъснат мониторинг на концентрацията на замърсителите в атмосферния въздух и изготвяне на пълен анализ на качеството на атмосферния въздух

Размер на шрифта: A A A Назад
Понеделник, 1 Април 2019
Публикувано от: Боряна Балабанова

ОБЩИНА БУРГАС

УДЪЛЖАВА СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ЦЕНОВИ СТОЙНОСТИ, ОТНОСНО:

Провеждане на пазарни консултации по реда на чл. 44, ал. 1 във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закон за обществените поръчки, относно предоставяне на предложения с индикативна цена за изпълнението на обществена поръчка с предмет: "Извършване на непрекъснат мониторинг на концентрацията на замърсителите в атмосферния въздух и изготвяне на пълен анализ на качеството на атмосферния въздух на територията на гр. Бургас".

Ценовите стойности за описаните дейности следва да бъдат представени в срок до 05.04.2019 г., съгласно приложения формат /Приложение № 2/ на следните електронни адреси: [email protected], [email protected], както и в центъра за административно обслужване на Община Бургас: гр. Бургас, ул. "Александровска" № 26 /Деловодство/ всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

гр. Бургас, 2019 г.

Данни за Възложителя:

Община Бургас

8000, Бургас, ул. "Александровска" № 26

Лица за контакт:

Боряна Балабанова - Директор на Дирекция "Обществени поръчки" при Община Бургас - 056/907460

Даниела Георгиева- гл. юрисконсулт в Дирекция "Обществени поръчки" при Община Бургас - 056/907 242.

ЛИНК КЪМ ПОКАНАТА: https://www.burgas.bg/bg/notice/details/1416/37806

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 2515 Последна промяна: 15:23:26, 29 януари 2021