До Всички заинтересовани собственицио за добрено изменение на ПУП-ПЗ за УПИ XXII-675 в кв.82 по плана на зона „Г“, ж.р. „Меден рудник“

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: понеделник, 08 април 2019
Валидно до: понеделник, 22 април 2019

До Всички заинтересовани собственици

Уведомяваме Ви, че със Заповед № 809/01.04.2019 г. на Зам. Кмета на Община Бургас е одобрено изменение на ПУП-ПЗ за УПИ XXII-675 в кв.82 по плана на зона "Г", ж.р. "Меден рудник", гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.671.675 по КК на гр.Бургас.

Заповедта е изложена в ст. № 4 на Дирекция "ЦАУ Възраждане" всеки ден от 08.30 до 12.30 часа.

На основание чл. 215 ал. 1 и 4 от ЗУТ можете да обжалвате заповедта в 14 - дневен срок от получаване на настоящото съобщение до Административен съд - Бургас, чрез Дирекция "ЦАУ Възраждане". Жалбата следва да се направи в два екземпляра.

 

Изготвил:
Кр.Стоянова-гл.специалист
Тел: 056 / 907 467

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 991 Последна промяна: 15:23:26, 29 януари 2021