Съобщение за изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: четвъртък, 18 април 2019
Валидно до: четвъртък, 02 май 2019

Изх.№94-01-1809/3/18.04.2019г.
Дирекция"ЦАУ"Приморие"ДО Виолета Желязкова Николова, Ул. Богориди- 13, ет.2, ап.4, гр. Бургас
ДО Димитър Добрев Николов, К-с Славейков, бл.1Б, вх.15, ет.1, гр. Бургас ;
ДО Захарин Христов Лазаров, Ул. Съединение №14, ет.2, ап.2, гр. Бургас

Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ XLV-989, L-990, LI-991, LII-992, XLVI-249, кв.16 по плана на кв "Крайморие", гр. Бургас, ПИ с идентификатори 07079.30.989, 07079.30.990, 07079.30.991, 07079.30.992, 07079.30.249 по КК на гр.Бургас.

Същият е изложен в стая №3 на Дирекция ЦАУ "Приморие" всеки ден от 8.30 до 12.30 часа.
на основание чл.128 ал.3 и ал.5 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения и искания по проекта чрез Дирекция "ЦАУ Приморие" в 14-дневен срок от получаване на настоящото съобщение.

Гл.специалист-Ив.Дойчева

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 941 Последна промяна: 15:23:26, 29 януари 2021