ДО РУМЯНА ГЕОРГИЕВА БОЯДЖИЕВА

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: четвъртък, 18 април 2019
Валидно до: четвъртък, 02 май 2019

 

ДО РУМЯНА ГЕОРГИЕВА БОЯДЖИЕВА

УЛ."МАКЕДОНИЯ"46, ЕТ.3, АП.6

ГР.БУРГАС

 

 

 

 

                                                                                              

Уведомяваме Ви, че е изготвен  проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.3.1119 по КК на гр.Бургас в устройствена зона 07079/35, съгласно действащ ОУП на гр.Бургас (бивша местност"Наневия чифлик"), с който за имота се обособява УПИ  III-2444 при условията на чл.16 от ЗУТ , в устройствена зона "Смф" с функционално отреждане "За обществено обслужване, търговия, административни и складови функции", с предвидено свободно застрояване, със стойности на градоустройствените показатели, както следва: Височина до 15 м (5 ет.), Кинт до 3,5, Плътност до 60% и Озеленяване 30%, разположено на нормативни отстояния от имотните граници на съседните имоти  и от улица.

Проектът   е изложен с стая № 29 на II-ри етаж в Дирекция "ЦАУ Освобождение", ж.к. "Славейков", гр.Бургас и можете да се запознаете с него  всеки работен ден от 8,30 до 12,30 ч.

На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ заинтересуваните могат за направят писмени възражения и искания по проекта, чрез Дирекция "ЦАУ Освобождение" до Община Бургас, в  14-дневен срок от връчване на настоящото съобщение.

 

 

 

МИЛЕНА АНДРЕЕВА

Гл.специалист   в Дирекция УТ

Община Бургас

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 933 Последна промяна: 15:23:26, 29 януари 2021