Съобщение до Асен Илиев Илиев

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: четвъртък, 18 април 2019
Валидно до: вторник, 23 април 2019

СЪОБЩЕНИЕ

 

Община Бургас, на основание чл. 26, ал. 2 във връзка с чл. 61, ал. 3                                    от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява АСЕН ИЛИЕВ ИЛИЕВ, че с Уведомление № 94 -01-13001/16.04.2019г. на Кмета на Община Бургас e започнато административно производство за издаване на заповед, съгласно чл.46, ал.2 от Закона за общинската собственост /ЗОбС/, за прекратяване на наемното отношение за имот-частна общинска собственост, с жилищна площ 14,19 кв.м, находящ се в гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", ул."Ален мак"3, бл. 1,  ет.1, ап. /ляв/, поради наличие на следните основания:

 

1.      По чл. 46, ал.1, т. 1 от  ЗОС във вр. с чл. 36а, ал. 1, т.1 от Наредба за условията и реда за установяване жилищните нужди  на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища /НУРУЖНГННПОЖ/, неплащане на наемната цена, за повече от три месеца: - налични задължения за наем за 12 месеца, периода от 01.04.2018г. до 31.03.2019г. вкл.;

неплащане на консумативните разноски за вода, за повече от три месеца: - налично задължение за вода за 35 месеца, периода от 01.07.2016г. до 25.03.2019г. вкл.

2.      Наемното правоотношение следва да се прекрати и на основание чл. 46, ал.1, т. 4 от ЗОС във вр. с чл. 36а, ал.1, т. 4 от НУРУЖНГННПОЖ, поради неполагане грижата на добър стопанин при ползване на жилището, тъй като при поредно посещение на служителите, за да бъдете поканен да заплатите натрупаните за имота задължения е констатирано изоставянето на общинския апартамент с неограничен за външни лица достъп.

В 5 /пет/-дневен срок горепосоченото лице може да представи писмени доказателства, становище, възражения, да се отправят искания и др. в ОП "Общински имоти" при Община Бургас - ул. "Шейново" №24, ет.1.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 890 Последна промяна: 15:23:26, 29 януари 2021