Съобщение до Николай Тодор Кирязов, управител на "Грийнтех 7" ЕООД за издадена заповед №1761/27.06.18г.

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: четвъртък, 25 април 2019
Валидно до: петък, 10 май 2019

Община Бургас, на основание §4, ал.2 от Допълнителните разпоредби (ДР) на Закона за устройство на територията (ЗУТ), съобщава на Николай Тодоров Кирязов, управител на "Грийнтех 7" ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул."Хан Крум" №15Б, ет.2; ЕИК 201858609 за издадена Заповед №1761/27.06.2018г.
Във връзка с открито административно производство по реда на чл.57а от ЗУТ е издадена заповед №1761/27.06.2018г. за обект: "Панелен павилион" под №7 в работна схема на община Бургас, поставен в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07079.602.485 по КК на гр.Бургас; административен адрес: гр.Бургас, ПЗ "Север", бул."проф.Яким Якимов" №1, на паркинга.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от датата на съобщаването й, по реда на чл.215 от ЗУТ, чрез община Бургас пред Административен съд - гр.Бургас.
За запознаване със Заповед №1761/27.06.2018г., заповядайте в същия срок в Дирекция "ЦАУ Освобождение", община Бургас (гр.Бургас, ж.к."Славейков", до бл.49), стая №27.

Главен специалист БКСВЕ - В.Гачева

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1014 Последна промяна: 15:23:26, 29 януари 2021