С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно отваряне и оповестяване на ценови оферти в открита процедура, с предмет:„Доставка и монтаж на обзавеждане на класни стаи за обучение на първокласници в общинските училища на Бургас“

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: вторник, 28 май 2019
Валидно до: петък, 31 май 2019

На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), Комисията за провеждане на обществена поръчка с предмет: "Доставка и монтаж на обзавеждане на класни стаи за обучение на първокласници в общинските училища на Бургас", oбявява, че ценовите оферти на допуснатите участници ще бъдат отворени и оповестени на заседание, което ще се състои на 31.05.2019г. (петък) от 10:00 часа, в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26, етаж 1, Заседателна зала.
Комисията ще обявяви резултатите от оценяването на офертите по другите показатели.
Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1827 Последна промяна: 15:23:26, 29 януари 2021