С Ъ О Б Щ Е Н И Е за удължаване на срока за участие в провеждането на пазарни консултации, с предмет: Изграждане на 2 броя светофарни уредби на територията на Община Бургас по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Светофарна уредба на пътно кръстовищ

Размер на шрифта: A A A Назад
Сряда, 29 Май 2019
Публикувано от: Иванка Баева

 

ОБЩИНА БУРГАС

УДЪЛЖАВА СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ЦЕНОВИ СТОЙНОСТИ, ОТНОСНО:

Провеждане на пазарни консултации по реда на чл. 44, ал. 1 във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закон за обществените поръчки, относно предоставяне на предложения с индикативна цена за изпълнението на обществена поръчка с предмет: Изграждане на 2 броя светофарни уредби на територията на Община Бургас по обособени позиции: Обособена позиция № 1: "Светофарна уредба на пътно кръстовище на ул. "Българка" и ул. "Ал. Стамболийски" в кв. Ветрен, гр. Бургас, на път I-6 "София-Бургас" км. 486+082; Обособена позиция № 2: "Светофарна уредба на кръстовище ул. "Цар Симеон I" и ул. "Генерал Гурко" в ПИ 07079.611.272, ПИ 07079.608.301, ПИ 07079.600.291 по КК на гр. Бургас".

 

Ценовите стойности за описаните дейности следва да бъдат представени в срок до 03.06.2019г. , съгласно приложения формат / Приложение КС-ОП1 и Приложение КС-ОП2 / на следните електронни адреси: [email protected] , [email protected] , както и в центъра за административно обслужване на Община Бургас: гр. Бургас, ул. "Александровска" №26 /Деловодство/ всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

гр. Бургас, 2019 г.

Данни за Възложителя:

Община Бургас

8000, Бургас, ул. "Александровска" № 26

Лица за контакт:

Иванка Баева - юрисконсулт в дирекция "Обществени поръчки", при Община Бургас - 056 / 907 276.

         Инж. Веселина Цакова - началник на сектор  "Капитално строителство и енергийна ефективност" в Дирекция ‚Строителство", при Община Бургас - 056/907 351;

 

Линк към Поканата: https://www.burgas.bg/bg/notice/details/1416/38547

 

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 2338 Последна промяна: 15:23:27, 29 януари 2021