Съобщение до „ЕВРОБИЛДИНГ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД за съставен Констативен акт

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: петък, 31 май 2019
Валидно до: петък, 14 юни 2019

Съобщение до "ЕВРОБИЛДИНГ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД за съставен Констативен акт

Община Бургас, на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, съобщава на:

"ЕВРОБИЛДИНГ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД, ЕИК 147003260, с управител Мартин Желков Дяков, със седалище и адрес на управление: ул. "Гоце Делчев" № 105, ет. 6, район Триадица, гр. София, за съставен Констативен акт № И-6/03.05.2019г. относно строеж: "Спомагателна, обслужваща постройка на допълващото застрояване", находящ се в ПИ с идентификатор 07079.820.1139 по Кадастралната карта на гр. Бургас, УПИ XXVII-47, кв. 78, по плана на кв. Сарафово /бивш УПИ XVII-47, масив 15, м. "Манастирското"/, незаконен по смисъла на чл. 225, ал. 2, т. 2 от ЗУТ

Със съдържанието на констативния акт може да се запознаете в сградата на Дирекция "ЦАУ Изгрев" (к-с "Зорница", бл.47), стая № 4. 

Възражения и доказателства могат да бъдат подавани на горепосочения адрес в 7(седем) - дневен срок, считан от датата на публикуване на съобщението.

 

Дирекция "ЦАУ Изгрев", Община Бургас

Главен специалист КСВЕ - Хр. Атанасова

 

 

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 887 Последна промяна: 15:23:27, 29 януари 2021