Съобщение на Община Бургас

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: понеделник, 03 юни 2019
Валидно до: понеделник, 17 юни 2019

 

Община Бургас 

Д"ЦАУ Освобождение"                                             

Изх.№94-0137301/28/03.05.2019г.

 

 

ДО

ДЕЛЯН КОЛЕВ ДЕЛЕВ

Ж.К."ЛАЗУР" БЛ.122, ЕТ.1

ГР.БУРГАС

 

 

ДО

ЮЛИЯ РАДЕВА СИМЕОНОВА

УЛ."МАЙОР Ю.ГАГАРИН" 40, ВХ."А",ЕТ.1,АП.1

ГР.СОФИЯ

 

ДО

АСЕН ГЕОРГИЕВ КИРОВ

УЛ."АСЕН ЗЛАТАРОВ"№:7

ГР.БУРГАС

 

ДО

РУМЯНА ГЕОРГИЕВА БОЯДЖИЕВА

УЛ."МАКЕДОНИЯ" №46, ЕТ.3, АП.6

ГР.БУРГАС

 

 

 

 

                                                                                              

Уведомяваме Ви, че е изготвен  проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.3.1117 по КК на гр.Бургас в устройствена зона 07079/35, съгласно действащ ОУП на гр.Бургас (бивша местност"Наневия чифлик"), с който за имота се обособява УПИ  I-1117 при условията на чл.16 от ЗУТ , в устройствена зона "Смф" с функционално отреждане "За спорт, атракции и допълващи функции функции", с предвидено свободно застрояване, със стойности на градоустройствените показатели, както следва: Височина до 15 м (5 ет.), Кинт до 3,0, Плътност до 60% и Озеленяване 30%, разположено на нормативни отстояния от имотните граници на съседните имоти  и от улица.

Проектът   е изложен с стая № 29 на II-ри етаж в Дирекция "ЦАУ Освобождение", ж.к. "Славейков", гр.Бургас и можете да се запознаете с него  всеки работен ден от 8,30 до 12,30 ч.

На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ заинтересуваните могат за направят писмени възражения и искания по проекта, чрез Дирекция "ЦАУ Освобождение" до Община Бургас, в  14-дневен срок от връчване на настоящото съобщение.

 

 

 

МИЛЕНА АНДРЕЕВА

Гл.специалист   в Дирекция УТ

Община Бургас

 

 

 

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 925 Последна промяна: 15:23:27, 29 януари 2021