Съобщение за врпът

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: вторник, 11 юни 2019
Валидно до: вторник, 11 юни 2019

ДО

МАРИЯН РАДКОВ КОЛЕВ

УЛ. "АНГЕЛ КЪНЧЕВ" №25 А

ГР.БУРГАС

 

ИВАНКА ВАСИЛЕВА КОСТОВА

УЛ. "МЛАДОСТ" №11

ГР.БУРГАС

 

ВЕЛИЧКА ДИМИТРОВА ХИТРОВА

УЛ. "ЮРИЙ ВЕНЕЛИН" №18, ВХ.5, ЕТ.5, АП.8

ГР.БУРГАС

 

КЕРАНКА  ИВАНОВА СТОЯНОВА

УЛ. "ПЕТРОВА НИВА" №9А

С.МАРИНКА

ОБЩИНА БУРГАС

 

СТОЯН ИВАНОВ КОЛЕВ

Ж.К "СЛАВЕЙКОВ", БЛ.121, ВХ.2, ЕТ., АП.7

ГР.БУРГАС

 

ВЕЛИЧКО НИКОЛОВ КОЛЕВ

УЛ. "МАГУРА" (ЛОЗЕНГРАД) №11

 

СИМЕОНА ЛАЛЕВА ГОЛОГАНОВА

РАЙОН ЮЖЕН

УЛ. "ПЕРЕ ТОШЕВ" №87

ГР.ПЛОВДИВ

 

 

Във връзка с постъпило заявление в Община Бургас, относно учредяване право на прокарване на временен път към УПИ I-130,131 в масив 6, местност "Тодорови колиби", землище на с. Маринка се установи, че временния път преминава през ПИ с идентификатор 47202.6.291 по КККР на гр. Бургас, съответстващ на имот № 006291 по отм. КВС на местност "Тодорови колиби", землище на с. Маринка.

За да се установи собствеността на имота е извършена служебна справка в регистрите на КК, където сте записани като собственици на цитирания по - горе имот.

Във връзка с горното и за да бъде изплатено определеното обезщетение, моля да предоставите в  Община Бургас с адрес: гр. Бургас, ул. "Александровка" № 26, ет. 4, стая 410  копие на документа с който се легитимирате като собственици на имот 006291, местност "Тодорови колиби", землище на с. Маринка и уведомление за банкова сметка, по която да бъде преведено обезщетението.

В случай че сте извършили разпореждане със собствеността си, моля да ни предоставите данни за новия/те собственик/ци.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 653 Последна промяна: 15:23:27, 29 януари 2021