Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: понеделник, 17 юни 2019
Валидно до: понеделник, 17 юни 2019

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение:

"1. Реконструкция на съществуващи кръстовища на бул. "Захари Стоянов" (републикански път II-79 "Елхово - Бургас") при о.т.97 и при о.т.7 по плана на ж-к Меден рудник, гр. Бургас с въвеждане на нова организация на движението, с подобекти както следва :

         Кръгово кръстовище 1 - Кръстовище при о.т.97, пресичане на бул. "Захари Стоянов" (републикански път II-79 "Елхово-Бургас") с улица о.т.1039-о.т.6-о.т.97-о.т.149 (републикански път III-7909) по плана  на  ж.к. "Меден рудник" , гр.Бургас

         Кръгово кръстовище 2 - Кръстовище при о.т.7, пресичане на бул. "Захари Стоянов" (републикански път II-79 "Елхово-Бургас") с улица "Георги Попаянов" с о.т.1154-о.т.1155-о.т7-о.т.8 по плана  на   ж.к. "Меден рудник" , гр.Бургас

2.         Нова улица от о.т.10-170-169-168-167-166-165-164-163-187-162-161-160-159-158-158а-157-156-155 до продължение на улица о.т.97-149-150 от второстепенната улична мрежа по плана на кв.7, кв.8, кв.6, кв.4 от ПУП-ПРЗ на ПЗ "ЮГ", гр. Бургас".          

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1124 Последна промяна: 15:23:27, 29 януари 2021