СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА В УПИ VI-405, КВ.170 ПО ПЛАНА НА ЗАПАДНА ЦГЧ, ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.613.153, УЛ. „КЛ.ОХРИДСКИ" №28 И УЛ. КЛ. ОХРИДСКИ №30

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: четвъртък, 20 юни 2019
Валидно до: четвъртък, 04 юли 2019

ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА В УПИ VI-405, КВ.170 ПО ПЛАНА НА ЗАПАДНА ЦГЧ, ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.613.153, УЛ. "КЛ.ОХРИДСКИ" №28 И УЛ. КЛ. ОХРИДСКИ №30

Изх.№ 94-01-41022/4/20.06.2019г.
Публикувано на 20.06.2019г. Срок на валидност 14 дни
Валидно до 04.07.2019 г.
Дирекция"ЦАУ"Приморие"


Уведомяваме Ви, че са издадени зап. №795/01.04.2019г. на Зам. Кмет по "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас за одобряване на изменение на ПУП-ПЗ за УПИ V-400 в кв.170 по плана на ЗЦГЧ, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.613.151 по КК на гр.Бургас и зап.№794/01.04.2019г. на Зам. Кмет по "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас за одобряване на изменение на РУП за УПИ V-400 в кв.170 по плана на ЗЦГЧ, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.613.151 по КК на гр.Бургас.
Заповедите и документацията към тях са изложени в стая №3 на Дирекция ЦАУ "Приморие"/ул. Александровска" №83/ всеки работен ден от 8:30 до 12:30ч.
Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14 дневен срок от залепване на настоящото съобщение пред Административен съд - гр.Бургас, чрез Дирекция ЦАУ "Приморие"- Община Бургас. Жалбата следва да се направи в два екземпляра.

Гл.специалист-Ив.Дойчева 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 934 Последна промяна: 15:23:27, 29 януари 2021