Съобщение за издадена Заповед №1268/15.05.2019 г. на зам.-кмет по "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: петък, 21 юни 2019
Валидно до: петък, 05 юли 2019

 

Съобщение за издадена Заповед №1268/15.05.2019г. на зам.-кмет СИРР на Община Бургас, по реда на чл.150 от ЗУТ, с която е одобрено изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ IX, X и XI в кв. 23 по плана на ж.к. "Лазур", гр. Бургас, ПИ с идентификатори 07079.607.319, 07079.607.317, 07079.607.315 по КК на гр. Бургас.

 

           

ДО

Иван Димитров Христов, Донка Николова Мишинева, Георги Николов Мишинев, Доника Вълчева Мишинева, Минка Димитрова Мишинева, Искра Желязкова Желязкова, Деляна Колева Колева, Егор Евгениевич Копица, Коста Иванов Попов, Истилянка Златанова Попова, Георги Иванов Гуджев, Петър Желев Велев, Мирослав Стоянов Славов, Михаела Михайлова Маркова, Светла Василева Кирова, Владимир Викторов Николов, Олга Иванова Николова, Соня Кирилова Чавдарова, собственици в ПИ с идентификатори 47202.607.315, 47202.607.316, 47202.607.318,  47202.607.320, 47202.607.321 по КК на гр.Бургас

 

 

 

 

Изх.№70-00-9094/10/21.06.2019г.                    

 

Уведомяваме Ви, че със Заповед №1268/15.05.2019г. на зам.-кмет по "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас е одобрено изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ IX, X, XI в кв. 23 по плана на ж.к. "Лазур", гр. Бургас, ПИ с идентификатори 07079.607.319, 07079.607.317 и 07079.607.315 по КК на гр. Бургас.

Заповедта е изложена в стая № 217 на Дирекция "ЦАУ Зора", всеки ден от 8,30 ч. до 12,30ч.

Същата подлежи на обжалване, чрез Община Бургас пред Административен съд - град Бургас в 14 дневен срок от съобщаването й.

 

 

 

Справка на тел. 056/83-76-16                                                 Илияна Иванова

                                                                                                        Главен специалист

 

 

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 885 Последна промяна: 15:23:27, 29 януари 2021