Съобщение до всимки заинтересовани собственици за изготвен ПУП-ПРЗ по плана на ПЗ Победа

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: петък, 21 юни 2019
Валидно до: петък, 05 юли 2019

Съобщение
До всички заинтерисовани собственици

  

Уведомяваме Ви , че е изготвен ПУП-ПРЗ   за УПИ LI,LII,LIII,LIV, LV, LVI, LVII, LVIII LIX, LX, LXI, LXII, LXIII, LXIV, LXV, LXVII ,LXVIII, LXIX, LXX   LXХI  кв.8 по плана  на  ПЗ  Победа  гр. Бургас , представляващи   ПИ  с идентификатори 07079.660.560,  07079.660.574,  07079.660.575,  07079.660.576,  07079.660.577, 07079.660.578, 07079.660.579, 07079.660.580, 07079.660.581, 07079.660.582, 07079.660.583, 07079.660.584, 07079.660.585, 07079.660.586, 07079.660.587, 07079.660.588, 07079.660.589, 07079.660.590,07079.660.591,07079.660.592, 07079.660.597,  КК на гр. Бургас.

Същият е изложен в стая № 4 на Дирекция " ЦАУ Възраждане", всеки   ден 8,30-12,30ч.

На основание чл. 128,ал.3 и ал.5 от ЗУТ .,заинтересованите могат да    направят писмени възражения и искания по проекта, чрез Дирекция " ЦАУ Възраждане" до Община Бургас, в 14дневен  срок от  връчването  на настоящото съобщение.

Гл. специалист:
 /Мариана Танева/
Тел. за връзка 056/85-23-45

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 873 Последна промяна: 15:23:27, 29 януари 2021