Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: понеделник, 24 юни 2019
Валидно до: понеделник, 08 юли 2019

 

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел "КПС", Община Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09:00 до 12:00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация.

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

№ и дата на съобщението

Име на задълженото лице

Булстат ЕГН

Вид на задължението

Вид на документа

1

ФП62325-1/24.06.2019 г.

"ЯХТИНГ БГ" ЕООД

 

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация №ФП62325-1; ФП62326-1/18.06.2018 г.

2

ФП62517-1/24.06.2019 г.

"КОМПАС-КП" ООД

*******

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация №ФП62517-1; ФП62518-1/25.06.2018 г.

3

ФП63317-1/24.06.2019 г.

"СИ ДЖИ ТРАНС" ЕООД

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация №ФП63317-1; ФП63318-1; ФП63319-1/12.07.2018 г.

4

ФП65266-1/24.06.2019 г.

ГЕОРГИ ПЕТРОВ КЕХАЙОВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № ФП65266-1/25.09.2018 г.

5

ФП65274-1/24.06.2019 г.

ДИМИТЪР СТОЯНОВ КОСТОВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация №ФП65274-1/25.09.2018 г.

6

ФП65367-1/24.06.2019 г.

ЖИВКО ИЛИЕВ ДАМЯНОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация №№ФП65367-1/27.09.2018 г.

7

ФП65398-1/24.06.2019 г.

АТАНАС СПАСОВ АТАНАСОВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация №ФП65398-1/28.09.2018 г.

8

ФП65414-1/24.06.2019 г.

ЖИВКО РУСЕВ ЧАНЕВ

*******

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация №ФП65414-1/28.09.2018 г.

9

ФП66120-1/24.06.2019 г.

СТОЯН ГЕОРГИЕВ СТАНКОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация №ФП66120-1; ФП66121-1/24.10.2018 г.

10

ФП66124-1/24.06.2019 г.

ЗЛАТИН РАДОСТИНОВ ХРИСТОВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация №ФП66124-1/24.10.2018 г.

11

ФП66126-1/24.06.2019 г.

СТОЯН МИХАЙЛОВ КИРОВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация №ФП66126-1/24.10.2018 г.

12

ФП66683-1/24.06.2019 г.

ВАНЯ ИЛИЕВА КОЛЕВА

*******

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация №ФП66683-1; ФП66684-1; ФП66685-1; ФП66686-1/31.10.2018 г.

13

ФП68016-1/24.06.2019 г.

"АТИА РЕЗОРТ" ЕАД

*******

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация №ФП68016-1/21.02.2019 г.

14

ФП68496-1/24.06.2019 г.

"ИЗКУСТВОТО УТРЕ" ЕООД

*******

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация №ФП68496-1/13.03.2019 г.

15

ФГ71050-1/24.06.2019 г.

"АГРО ДЖИ" ЕООД

*******

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация №ФГ 71050-1; ФГ 71051-1/12.06.2019 г.

16

ФГ71055-1/24.06.2019 г.

"ПОЛИСИМО" ЕООД

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация №ФГ 71055-1; ФГ 71056-1; ФГ 71057-1; ФГ 71058-1; ФГ 71059-1; ФГ 71060-1/12.06.2019 г.

 

Настоящият списък е в сила за периода от 24.06.2019 г. до - 08.07.2019 г.

 

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1005 Последна промяна: 15:23:27, 29 януари 2021