Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: вторник, 25 юни 2019
Валидно до: вторник, 09 юли 2019

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09:00 до 12:00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение. 

            В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

№ и дата на съобщението

Име на задълженото лице

Булстат ЕГН

Вид на задължението

Вид на документа

1

№ ГЧ59843 - 1/24.06.2019 г.

 

ЕРОЛ ЮСЕИН МЕХМЕД

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ГЧ59843 - 1/08.11.2017 г.

2

№ ГЧ63073-1/24.06.2019г.

ВИА КОНСУЛТ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № ГЧ63073-1/03.07.2018г.

3

№ГЧ11_14/1/189-1/24.06.2019 г.

СНЕЖАНА СЛАВОВА ХРИСТОВА

 

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ГЧ11_14/1/189-1/10.08.2016 г.

4

№ ГЧ55570-1/24.06.2019г.

ПОЛИТРАФ 04

 

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № ГЧ55570-1/13.09.2017г.

5

№ ГЧ61014-1/24.06.2019г.

 

НИКОЛИНКА ТОДОРОВА МИТЕВА

 

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № ГЧ61014-1/16.01.2018г.

6

№ ГЧ62785-1/24.06.2019г.

МЕРИДИАН - ПОПОВ ЕООД

 

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ГЧ62785-1/27.06.2018г.

7

№ ГЧ62633 - 1/24.06.2019 г.

 

ФЬОРСТЕР ХИЛТРУД ЕЛИЗАБЕТ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № ГЧ 57472 - 1/26.05.2017

Настоящият списък е в сила за периода от 25.06.2019 г. до 09.07.2019 г.

 

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1035 Последна промяна: 15:23:27, 29 януари 2021