Съобщение по АПК

Петък, 28 Юни 2019
Публикувано от: Гинка Драгнева

 

ДО

ПАВЛИНА НИКОЛОВА ПЕТРОВА

УПРАВИТЕЛ НА

ПРОФИ ГРУП ЕООД

 

Община Бургас, на основание чл.61 ал.3 от Административно процесуалния кодекс съобщава на Павлина Николова Петрова управител на "Профи Груп" ЕООД следното:

 

Съгласно чл.116 от Закона за туризма имате задължение ежемесечно да подавате информация в Община Бургас чрез справка-декларация за реализираните нощувки в стопанисваните от Вас туристически обекти - стаи за гости "Дива" с адрес гр. Бургас ул. "Екзарх Йосиф" №20 ет.1 и стаи за гости "Компас" с адрес гр. Бургас ул. "Александровска" № 50.

Във връзка с горното, следва в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение да подадете в Община Бургас - Дирекция "Икономика и стопански дейности" информация за реализираните нощувки в стопанисваните от Вас туристически обекти чрез електронна услуга на официалният сайт на Община Бургас, на електронна поща с приложена информация или на хартиен носител.

В случай, че в указаният срок не предприемете необходимите действия, е на лице започване на административно производство за издаване на заповед по реда на чл.137 ал.1 т. 10 от Закона за туризма.

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 909 Последна промяна: 11:33:51, 28 юни 2019