Съобщение до Юлиян Иванов Медаров - управител на "Инком - 97" ЕООД

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: сряда, 03 юли 2019
Валидно до: сряда, 17 юли 2019

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

 

ДО

ЮЛИЯН ИВАНОВ МЕДАРОВ                                        

УПРАВИТЕЛ НА "ИНКОМ-97" ЕООД                          

УЛ. "БРАЦИГОВО" №7, БЛ.1, ЕТ.1, АП.1

ГР. БЪЛГАРОВО

 

 

Във връзка с постъпило заявление с вх. №70-00-9631/18.12.2018г. в Община Бургас, относно възникване на безсрочен сервитут в т.ч. и трайно заетата площ от стъпката на стълб, на имоти в землището на гр. Българово, Община Бургас, засегнати от трасето ВЛ 400кV п/ст "Варна" - п/ст "Бургас - преместване на ВЛ 400 kV "Черно море" пред п/ст "Бургас" се установи, че трасето на въздушната електропроводна линия преминава през част от ПИ с идентификатор 07332.116.5 по КККР на землището на гр. Българово, съответстващ на имот №116005 по КВС, местност "Латински гробища", гр. Българово.

За да се установи собствеността на имота е извършена служебна справка в регистрите на КК, където сте записан като собственик на цитирания по - горе имот.

Във връзка с горното и за да бъде изплатено определеното обезщетение, моля да предоставите в  Община Бургас с адрес: гр. Бургас, ул. "Александровка" №26, ет.4, стая 410, банкова сметка и копие на документа, с който се легитимирате като собственик на ПИ с идентификатор 07332.116.5 по КККР на землището на гр. Българово, съответстващ на имот №116005 по КВС, местност "Латински гробища", гр. Българово.

В случай че сте извършили разпореждане със собствеността си, моля да ни предоставите данни за новия/те собственик/ци.

 

                                                                                       03.07.2019г.

 

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 952 Последна промяна: 15:23:27, 29 януари 2021