Открит конкурс за идеен проект на паметник на Александър Георгиев – Коджакафалията, от траен материал (бронз, камък или смесена техника).

Публикувано на: Понеделник, 15 Юли 2019, 10:00
Валидно до: Понеделник, 26 Август 2019, 17:15

ОБЩИНА БУРГАС

                                                                             Дирекция

                                                            "OБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ

 

ЗА УЧАСТИЕ В  КОНКУРС ЗА ПРОЕКТ:  

      Открит конкурс за идеен проект на паметник на Александър Георгиев - Коджакафалията, от траен материал (бронз, камък или смесена техника).

 

На основание чл. 32, ал.1, т.1 във връзка с чл.35, ал.1, т. 2 от Закона за обществените поръчки Възложителят ще предостави неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до документацията за обществената поръчка от датата на публикуване на обявлението в "Официален вестник" на Европейския съюз.

Оферти за участие в процедурата могат да се подават до 17.15 ч. на 26.08.2019г. на адреса на Възложителя - гр. Бургас, сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" №26.

Данни за Възложителя

Община Бургас

8000, Бургас, ул. "Александровска" № 26

Лице за контакт:

Валерия Димитрова - гл. юрисконсулт в Дирекция "Обществени поръчки" при Община Бургас - 056 / 907 288

 

 

 

 

Файлове:

Обявление за обществена поръчка
Номер: 00797-2019-00040_
Дата: 15.07.2019 / 16:37

Обява за промяна в състава на жури
Номер: 00797-2019-00040_
Дата: 16.08.2019 / 14:19

Обява за окончателен състав на жури
Номер: 00797-2019-00040_
Дата: 26.08.2019 / 15:27

Съобщение за обявяване на оценяване и класиране на проектите
Номер: 00797-2019-00040_
Дата: 01.10.2019 / 12:24

Протокол №2
Номер: 00797-2019-00040_
Дата: 16.10.2019 / 15:51

Решение за класиране
Номер: 00797-2019-00040_
Дата: 15.11.2019 / 09:03

Протокол № 1
Номер: 00797-2019-00040_
Дата: 15.11.2019 / 09:03

Протокол № 3
Номер: 00797-2019-00040_
Дата: 15.11.2019 / 09:03

Доклад
Номер: 00797-2019-00040_
Дата: 15.11.2019 / 09:04

Обява за жури
Номер: 00797-2019-00040_
Дата: 09.08.2019 / 16:19

Разяснение № 1
Номер: 00797-2019-00040_
Дата: 29.07.2019 / 16:58

еЕЕДОП - xml
Номер: 00797-2019-00040_
Дата: 16.07.2019 / 10:42

Решение за откриване на процедура
Номер: 00797-2019-00040_
Дата: 15.07.2019 / 16:37

Документация
Номер: 00797-2019-00040_
Дата: 16.07.2019 / 10:38

Техническо задание
Номер: 00797-2019-00040_
Дата: 16.07.2019 / 10:39

Заявление за участие
Номер: 00797-2019-00040_
Дата: 16.07.2019 / 10:39

Приложение № 1
Номер: 00797-2019-00040_
Дата: 16.07.2019 / 10:40

Проект на договор
Номер: 00797-2019-00040_
Дата: 16.07.2019 / 10:40

Изходни данни
Номер: 00797-2019-00040_
Дата: 16.07.2019 / 10:40

еЕЕДОП - pdf.
Номер: 00797-2019-00040_
Дата: 16.07.2019 / 10:41

Протокол от работата на длъжностните лица по чл.90 от ППЗОП
Номер: 00797-2019-00040_
Дата: 15.11.2019 / 16:04

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 3827 Последна промяна: 15:23:27, 29 януари 2021