Информационна среща по процедура на ОПОС ще се проведе в ОИЦ - Бургас

Размер на шрифта: A A A Назад
Вторник, 16 Юли 2019
Публикувано от: Сивелина Илиева
Информационна среща по процедура на ОПОС ще се проведе в ОИЦ - Бургас

На 18 юли 2019 година (четвъртък) от 11:00 ч. в залата на Областен информационен център - Бургас ще се проведе информационна среща по процедура "Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците" на ОП "Околна среда".

Целта на процедурата е чрез финансирането с приоритет към дейности, които се намират най-високо в йерархията при управление на отпадъците, да се подпомогне постигането на целите, заложени в чл. 31, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), по отношение на битовите отпадъци.

Допустими бенефициенти са общини, юридически лица със стопанска цел, юридически лица с нестопанска цел.

Крайният срок за подаване на проектни предложения по процедурата е 18:30 часа на 26 август 2019 г.

Пълният пакет документи по процедурата е публикуван тук: https://www.eufunds.bg/bg/opos/term/409 - процедура BG16M1OP002-2.009.

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1073 Последна промяна: 10:43:56, 16 юли 2019