ОИЦ- Бургас представи процедура за управление на отпадъците по ОПОС

Размер на шрифта: A A A Назад
Четвъртък, 18 Юли 2019
Публикувано от: Сивелина Илиева
ОИЦ- Бургас представи процедура за управление на отпадъците по ОПОС

В залата на Областен информационен център - Бургас се проведе информационна среща по процедура "Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците" на ОП "Околна среда". В събитието взеха участие представители на общини и НПО от Бургаска област.

Целта на процедурата е чрез финансирането с приоритет към дейности, които се намират най-високо в йерархията при управление на отпадъците, да се подпомогне постигането на целите, заложени в чл. 31, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), по отношение на битовите отпадъци.

По време на събитието стана ясно, че дейностите, които ще се финансират следва да са свързани с третиране само на битови отпадъци, генерирани на територията на Република България и да се отнасят до: предотвратяване на образуването им и/или за подготовка за повторна употреба, и/или за рециклирането им. Повишаването на осведомеността и общественото самосъзнание за спазване на йерархията за управление на битовите отпадъци е от ключово значение в контекста на инициативите за предотвратяване на отпадъците и за увеличаване на участието на гражданите в разделно събиране.

Очакваните резултати от процедурата са чрез финансираните проекти да се допринесе за прехода към кръгова икономика в България и за подпомагане постигането на рециклиране на 50 % от битовите отпадъци до 2020 г. Очаква се и принос за формиране на общество с нулеви отпадъци, повишаване на общественото съзнание за спазване на йерархията за управлението на отпадъците и за намаляване на количеството депонирани битови отпадъци.

Допустими бенефициенти са общини, юридически лица със стопанска цел, юридически лица с нестопанска цел.

Крайният срок за подаване на проектни предложения по процедурата е 18:30 часа на 26 август 2019 г.

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1139 Последна промяна: 16:11:11, 18 юли 2019