ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ЗА ПЕРИОДА М. ДЕКЕМВРИ 2018 Г. – М. МАЙ 2019 Г.

Вторник, 23 Юли 2019
Публикувано от: Димитринка Костадинова
отчет

ДО Г-Н КОСТАНТИН ЛУКОВ изх.№ 61-00-164/23.07.2019 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС

Копие до: ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ГРУПИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ, УВАЖАЕМИ ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ГРУПИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

УВАЖАЕМИ Г-ЖИ И Г-ДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Кметът на общината организира изпълнението на актовете на общинския съвет и внася в общинския съвет отчет за изпълнението им два пъти годишно. Ето защо и на основание чл.44, ал.1, т.7 от ЗМСМА представям на Вашето внимание отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет, взети на сесиите, проведени в периода м. декември 2018 г. – м. май 2019 г., както следва: 

Файлове:

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1575 Последна промяна: 16:57:35, 09 април 2021