Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: понеделник, 12 август 2019
Валидно до: вторник, 27 август 2019

 

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел "КРДПС", Община Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09,00 до 12,00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация. 

   В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

 

№ и дата на ПОКАНА/ АУЗД

Име на задълженото лице

Булстат

ЕГН

Вид Задълж.

Вид на документа

 

 

64779- 1/12.08.2019 г.    

ХРИСТО АТАНАСОВ АТАНАСОВ

 

 

АУЗД №  64479-1/13.09.2018 г., 64783-1/13.09.2018 г.

 

 

61790-1/12.08.2019 г.         

ВЕРДЖИНИЯ АЛЕКСАНДРОВА МУСАБАШЕВА - СТОЯНОВА

 

 

АУЗД№ ИП61790/10.04.2018г., ИП61787/10.04.2018г., ИП61781/10.04.2018г.

 

 

61384-1/12.08.2019 г.         

ВЕСЕЛИН МИХАЙЛОВ ТРЕНДАФИЛОВ

 

 

 

АУЗД№ ИП61384-1/15.03.2018Г.

 

 

65991/12.08.2019 г.    

ГРЕЪМ ДЕЙВИСЪН

 

 

АУЗД № ИП65991/23.10.2018Г.

 

 

ИП66744-1/12.08.2019 г.    

ДОНКА РАДЕВА ГЕРДЖИКОВА

 

 

 

АУЗД№ ИП66744-1/01.11.2018г., ИП66743-1/01.11.2018г., ИП66742-1/01.11.2018г.,ИП66735-1/01.11.2018г., ИП66741-1/01.11.2018г.              

 

 

ИП64565-1/12.08.2019 г.    

СТАНИСЛАВА АНДОНОВА КОСТАДИНОВА

 

 

АУЗД№

ИП64565 - 1/04.09.2018г., ИП64563 - 1/04.09.2018г.

 

 

ИП57135-1/12.08.2019 г.    

ХРИСТИНА КОЛЕВА ПЕНЕВА

 

 

АУЗД№

ИП57135 - 1/12.05.2017 Г.

 

 

ИП65892-1/12.08.2019 г.    

КУЗИМЕКС - КУЗМАН КУЗМАНОВ

 

 

на  АУЗД№

ИП65892 - 1/18.10.2018г.

 

 

ИП67452-1/12.08.2019 г.    

РОСИЦА ПЛАМЕНОВА САВОВА

 

 

АУЗД№

ИП67452 - 1/02.12.2018 Г.

 

 

ИП65580-1/12.08.2019 г.    

ЗВЕЗДОМИР ГЕОРГИЕВ ДЖУРКОЛОВ

 

 

АУЗД№

ИП65580 - 1/01.10.2018г., ИП65576 - 1/01.10.2018г.

 

 

ИП65890-1/12.08.2019 г.    

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ СТОЯНОВ

 

 

 

АУЗД№

ИП65890 - 1/18.10.2018 Г.,ИП65889/18.10.2018 Г.

 

 

ИП67417-1/12.08.2019 г.    

РОСИЦА НАЙДЕНОВА ХРИСТОВА

 

 

АУЗД№

ИП67417 - 1/03.12.2018 Г., ИП67415 - 1/03.12.2018 Г.

 

 

ИП66627-1/12.08.2019 г.    

ИРИНКА ГЕОРГИЕВА КАПЕЛОВА

 

 

 

АУЗД№

ИП666627 - 1/30.10.2018 Г., ИП666670 - 1/30.10.2018 Г.

 

 

ИП65683-1/12.08.2019 г.    

ЮЛИЯН ДИМОВ ДИМОВ

 

 

АУЗД№

ИП65687 - 1/10.10.2018 Г.

 

 

ИП65384-1/12.08.2019 г.    

СПРИНТ ЕООД

 

 

АУЗД№

ИП65834 - 1/16.10.2018 Г.

 

 

Настоящият списък е в сила за периода от  12.08.2019 г. до 27.08.2019 г.

 

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 847 Последна промяна: 15:23:28, 29 януари 2021