Одобрено изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VIII-53, кв.178, по плана на зона „Д", ж.р. „Меден Рудник"

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: четвъртък, 22 август 2019
Валидно до: четвъртък, 05 септември 2019

ДО
Всички заинтересовани собственици

 

Уведомяваме Ви, че със Заповед № 2267/19.08.2019 г. на Зам. Кмета на Община Бургас е одобрено изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VIII-53, кв.178, по плана на зона "Д", ж.р. "Меден Рудник", гр. Бургас, представляващ ПИ с идентификатор 07079.671.195 по КК на гр.Бургас.
Заповедта е изложена в ст. № 4 на Дирекция "ЦАУ Възраждане" всеки ден от 08.30 до 12.30 часа.
На основание чл. 215 ал. 1 и 4 от ЗУТ можете да обжалвате заповедта в 14 - дневен срок от получаване на настоящото съобщение до Административен съд - Бургас, чрез Дирекция "ЦАУ Възраждане". Жалбата следва да се направи в два екземпляра.

АРХ. ТИХОМИР РАЙЧЕВ
Главен експерт

Изготвил:
Красимира Стоянова, Гл. специалист
тел: 056 /907 467

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 859 Последна промяна: 15:23:28, 29 януари 2021