Съобщение до Диян Гуджев за премахване на строеж

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: петък, 23 август 2019
Валидно до: петък, 06 септември 2019

Община Бургас, на основание чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс, съобщава   покана с изх.№94-01-19202/12/16.05.2019г. на Община Бургас, съставена по реда на чл.277 от Административно-процесуалния кодекс (АПК)

 

Община Бургас, съобщава на Диян Гинков Гуджев, с адрес: гр. Бургас, ул. "Пиротска" №31, че на основание чл.277, ал.1 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) е съставена покана с изх.№94-01-19202/12/16.05.2019г. на Община Бургас за доброволно изпълнение на влязла в сила Заповед №2579/18.09.2018г. на Зам.-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас за премахване на  строеж: "Пристройка към самостоятелен обект в сграда с идентификатор 07079.608.86.2.2", находящ се на етаж -1(минус едно) в двуетажна офисна сграда, с идентификатор 07079.608.86.2, разположена в дъното на ПИ с идентификатор 07079.608.86, УПИ ХХІ-2385, кв.135 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, с административен адрес: гр. Бургас, ул. "Пиротска" №31.

Със съдържанието на поканата можете да се запознаете в стая №11 от 9:00ч. до 11:00ч., находяща се в сградата на Дирекция "ЦАУ Приморие", Община Бургас (ул. "Александровска", №83).

Възражения по покана с изх.№94-01-19202/12/16.05.2019г. на Община Бургас могат да бъдат подавани до Община Бургас, Дирекция "ЦАУ-Приморие"  в 14 (четиринадесет) дневен срок считан от датата на съобщаване.

Настоящето съобщение ще бъде приложено към преписката и ще се счита за редовно връчено на заинтересованите лица.

 

Отдел "Контрол на строителството и въвеждане в експлоатация", Община Бургас
Главен специалист БКСВЕ - М. Димитрова

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 941 Последна промяна: 15:23:28, 29 януари 2021