Представиха проект за развитието на туризма по време на обществено обсъждане

Размер на шрифта: A A A Назад
четвъртък, 22 август 2019
Публикувано от: Димитър Шишманов
Представиха проект за развитието на туризма по време на обществено обсъждане

Обществено обсъждане за намерението на Община Бургас да реализира инвестиционен проект "Подкрепа за повишаване потенциала на община Бургас като конкурентоспособна туристическа дестинация" се проведе на 22 август в заседателната зала на администрацията.

 

Представянето на проекта и планът за неговото реализиране се прави на основание чл. 15, ал. 1 от Закона за общинския дълг и чл. 6,  ал. 1 от Наредбата за условията и реда на провеждане на обществено обсъждане на проекти, финансирани чрез поемане на дългосрочен дълг от Община Бургас (Приета с Решение по т. 11/ Протокол № 14 от 20.11.2008 г. на Общински съвет - Бургас).

Идеята на Община Бургас е да финансира проекта чрез поемането на дългосрочен дълг от ДЗЗД "Фонд за устойчиви градове" (ФУГ), създаден с цел изпълнение на финансов инструмент Фонд за градско развитие, финансиран със средства от Оперативна програма "Региони в растеж 2014 - 2020" за регионите София и Южна България.

Целият инвестиционен проект ще се финансира чрез комбиниране на безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020г., приоритетна ос 6 "Регионален туризъм", финансов инструмент - Фонд за градско развитие "Фонд за устойчиви градове", процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-6.002 "Развитие на туристически атракции" и средства от бюджета на община Бургас.

Зам.-кметът по бюджет и финанси Красимир Стойчев, зам.-кмет представи проекта и финансовите му параметри.

Обектите, включени в проекта, са четири и могат да бъдат обединени в цялостен туристически продукт, който да се рекламира и предлага на жителите и гостите на Бургас. Предвидено е да бъдат изпълнени строително-монтажни работи в: "Експозиционен и демонстрационен център "Минералните води на Акве Калиде"; остров "Света Анастасия", Културно - туристически комплекс "Ченгене скеле" в местност "Рибарско пристанище", катедрален храм "Св. св. Кирил и Методий". Предвижда се още да бъде закупен туристически кораб, оборудване и обзавеждане.

Общата стойност на проекта е 9,7 милиона лева. Община Бургас ще кандидатства за безвъзмездно финансиране от Оперативна програма "Региони в растеж", което е в размер на 8,2 милиона лева, а останалата част ще осигури чрез собствени средства и поемането на изгоден дългосрочен дълг по посочения финансов инструмент.

Предложението за финансиране ще бъде внесено за разглеждане и одобрение на сесия на Общинския съвет през септември.

 

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1046 Последна промяна: 15:23:28, 29 януари 2021