Съобщение до Еленка Нанчева за издадено решение

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: четвъртък, 29 август 2019
Валидно до: четвъртък, 12 септември 2019

ДО
ЕЛЕНКА НИКОЛОВА НАНЧЕВА
УЛ. "ЦАР САМУИЛ" №2
С. ВИНАРСКО
ОБЩ. КАМЕНО
ОБЛ. БУРГАС

 

Уведомяваме Ви, че е издадено Решение №2096/26.07.2019г. на Заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас, с което се поправя допусната очевидна фактическа грешка в Заповед №810/21.07.2004г. на Заместник-кмет на Община Бургас, с която е получено несъответствие на текстовата с графичната част. Вместо текста в Заповед № 810/21.07.2004г. "...се състои в обособяване на три нови УПИ I-631, XI-631 XIII-631, ... и в УПИ XIII-631 се запазва съществуващата сграда ...", да се чете "...се състои в обособяване на три нови УПИ I-631, XI-631 XII-631, ... и в УПИ I-631 се запазва съществуващата сграда ...". Решение е неразделна част от Заповед № 810/21.07.2004г.

Решението е изложено в стая №20 на "ЦАУ Освобождение", всеки четвъртък и петък от 8.30 до 12.30 часа. Телефон за справки 056/ 860913 и 056/ 580103.

Настоящото решение подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ чрез Заместник-кмет по "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас пред административен съд -град Бургас в 14-дневен срок от съобщаването й.

 

АРХ. ДЕСИСЛАВА ЕВГЕНИЕВА
Гл. експерт в Дирекция УТ
Община Бургас

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 920 Последна промяна: 15:23:28, 29 януари 2021