Съобщение до Радка Димитрова Петрова и Мария Николова Атанасова

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: понеделник, 09 септември 2019
Валидно до: понеделник, 23 септември 2019

 

ДО НАСЛЕДНИЦИ НА ИВАН ГАНЕВ СТАНЕВ

 

РАДКА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА

УЛ."БЕРОЕ" , БЛ.№3, ЕТ.3, АП.11

ГР. СТАРА ЗАГОРА

 

МАРИЯ НИКОЛОВА АТАНАСОВА

УЛ. "ГЕОРГИ КОНДОЛОВ" №48

ГР. КАМЕНО

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №1799/03.07.2019г. на Кмета на Община Бургас на основание §4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с която се възстановява правото на собственост на наследници на Иван Ганев Станев, върху новообразуван поземлен имот №501.913 с площ 338 кв.м., находящ се в с.о."Острица 2", землище кв. Банево, гр. Бургас, по плана на новообразуваните имоти на с.о."Острица 2", землище кв. Банево, гр. Бургас, одобрен със Заповед №РД-09-37/17.02.2006г.  на Областен управител на Област Бургас.

С цитираната заповед може да се запознаете в Община Бургас, ет. 4, стая 401, всеки вторник от 9:00ч. до 12:00ч. и от 14:00ч. до 17:00ч.

Цитираната заповед може да бъде обжалвана в 14 - дневен срок от получаване на настоящото съобщение, чрез Община Бургас до Административен съд гр. Бургас.

 

             При необходимост от допълнителна информация лице за контакти:

      инж. Валентина Кръстева - главен специалист в отдел "Устройствено планиране"

           тел.: 056/907 289

 

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 783 Последна промяна: 15:23:28, 29 януари 2021