ИЗГРАЖДАНЕ НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА ЗА МИНЕРАЛНА ВОДА, В. З. МИНЕРАЛНИ БАНИ, ГР. БУРГАС, ОБЩ. БУРГАС

Размер на шрифта: A A A Назад
Петък, 13 Септември 2019
Публикувано от: Димитринка Костадинова
ИЗГРАЖДАНЕ НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА ЗА МИНЕРАЛНА ВОДА, В. З. МИНЕРАЛНИ БАНИ, ГР. БУРГАС, ОБЩ. БУРГАС

Проект № МВ005 "Изграждане на водопроводна мрежа за минерална вода, в. з. Минерални бани, гр. Бургас, общ. Бургас" одобрен за финансиране по пилотната схема на Инвестиционна програма Минерални води на Националния Доверителен Екофонд

Договор №007МВ/18.10.2018

Стойност: 1318907,90 лв.

Финансиране: 50 % НДЕФ, 50 % - собствено финансиране

Обща цел: Подобряване и повишаване ефективното използване на ресурсите от минерални води на територията на в.з. Минерални бани, кв. Ветрен, гр. Бургас".

Конкретни цели:
► Изграждане на необходимата инфраструктура за пренос на минерална вода с обща дължина 2 858 м.;
► Оползотворяване на топлинната енергия на минералната вода.

Целите на проекта са в съответствие с приоритетите и целите, заложени в Общинския план за развитие на Община Бургас за периода 2014- 2020 г. и допринасят за устойчив и приобщаващ растеж чрез последователни и надграждащи мерки, свързани с благоустрояване на жизнената среда, както и показване значимостта на природните ресурси, каквито са минералните води.

Основните дейности, предвидени в проектното предложение са насочени към задоволяване потребностите на настоящи и бъдещи потребители на минерални води и обхващат изграждане на 2858 м. водопроводна мрежа за минерална вода, от които захранени от сондаж Б-191 - 2472м. и 386 м. - от Сондаж 165. Топлопроводът, ще се изпълни с предварително изолирани тръби, поради изискването да бъде изпълнен по тясно трасе, в близост до други комуникации. Проектът предвижда ремонт и реконструкция на Сондаж Б-191 и Сондаж Б-165 и включва доставка и монтаж на оборудване.

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1337 Последна промяна: 14:00:45, 04 февруари 2021