ИЗГРАЖДАНЕ НА АНАЕРОБНА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБРАНИ БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕГИОН БУРГАС

Размер на шрифта: A A A Назад
Петък, 13 Септември 2019
Публикувано от: Димитринка Костадинова

Основна цел на проекта:
► Намаляване на количеството депонирани битови отпадъци чрез осигуряване на допълнителен капацитет за рециклиране чрез анаеробно третиране на разделно събрани биоразградими отпадъци в регион Бургас.

Специфични цели на проектното предложение:
► Специфична цел 1: Осигуряването на инфраструктура и система за разделно събиране на биоразградими битови отпадъци на територията на общините Бургас, Несебър и Поморие.
► Специфична цел 2: Намаляване на емисиите парникови газове от депонирани отпадъци и ограничаване изменението на климата.

Статус: В изпълнение. Срокът за реализация на проектните дейности е 48 месеца.

Oчакваните социално - икономически ползи от изпълнението на проекта са:
√ чувствително намаляване на заплащаните отчисления по чл. 64 от ЗУО за обезвреждане на отпадъците (предвид редуциране на общото количество депонирани БО);
√ разкриване на допълнителен брой работни места - с реализацията на проекта ще бъдат осигурени допълнителни работни места;
√ удължаване живота на новата клетка на регионалното депо в резултат на намаляване количествата отпадъци оставащи за обезвреждане в него.

АДБФП № Д-34-81/17.12.2018 г.

Общ бюджет: 37 446 755, 74 лв.
БФП: 29 393 779, 29лв.
Собствено финансиране: 8 052 9676.45 лв. разпределя се между партньорите, както следва: Община Бургас - 54,61 %; Община Несебър - 33,38 %; Община Поморие - 12,01 %.

Финансиране: Оперативна програма "Околна среда 2014 -2020", подкрепен от ЕФРР.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1697 Последна промяна: 13:58:14, 04 февруари 2021