СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА В В УПИ III, КВ.51А, К-С „ВЪЗРАЖДАНЕ", УЛ."ФЕРДИНАНДОВА"№72,ГР.БУРГАС

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Петък, 20 Септември 2019, 17:13
Валидно до: Петък, 4 Октомври 2019, 17:13

ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА В В УПИ III, КВ.51А, К-С "ВЪЗРАЖДАНЕ", УЛ."ФЕРДИНАНДОВА"№72,ГР.БУРГАС

Изх.№ 70-00-3939/3/20.09.2019г.   

Дирекция"ЦАУ"Приморие"

 

Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ  за УПИ IV в кв.51а по плана на к.с."Възраждане" гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.614.249 по КК на гр.Бургас.

Същият е изложен в стая №3 на Дирекция"ЦАУ Приморие" всеки ден  от 8,30 до 12,30ч.

На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, заинтересованите  могат да направят писмени   възражения и искания по проекта чрез Дирекция "ЦАУ Приморие" до Община Бургас, в 14-дневен срок от обявяване на настоящото съобщение.

Тел. за справка:84 35 12 Дойчева

 

АРХ.ТИХОМИР РАЙЧЕВ                                       
Главен експерт отдел ГАТИ  

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 3228 Последна промяна: 15:23:28, 29 януари 2021