ОБНОВЯВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В СГРАДА НА ОБЩИНА БУРГАС НА УЛ. "АЛЕКСАНДРОВСКА" № 26

Понеделник, 25 Ноември 2019
Публикувано от: Димитринка Костадинова

В резултат от въвеждането на мерките за енергийна ефективност в административната сграда, ще се допринесе за:
√ Класът на енергопотребление на сградата ще се повиши от "D" на "B";
√ Спестяване на 1 153 128 kWh/год. първична енергия, което се равнява на 60,4%;
√ Екологичен еквивалент от комплексното внедряване на всички енергоспестяващи мерки е 297,38 т/г. спестени емисии на CO2;
√ Подобряване комфорта на работещите и посещаващите обществената сграда и постигане на нормативно определените параметри на средата за отопление и осветление;
√ Оптимизиране на бюджетните разходи, в резултат на постигнатите икономии на енергия от изпълнените енергоефективни мерки;
√ Намаляване на въглеродните емисии от публичната инфраструктура;
√ Подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сграда;
√ Осигуряване на условия на жизнена среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие.

Бюджет на проекта: 2 284 243.14 лв. с ДДС

ДБФП № BG16RFOP001-1.004-0005 /30.08.2018г.

Продължителност: 24 месеца

Финансиране: Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 г.

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1529 Последна промяна: 14:54:52, 04 февруари 2021