С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно отваряне и оповестяване на ценови оферти в открита процедура с предмет: „Надграждане и разширяване обхвата на система за електронно наблюдение, собственост на Община Бургас“

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: сряда, 27 ноември 2019
Валидно до: понеделник, 02 декември 2019

 

На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), Комисията за провеждане на открита процедура, с предмет: "Надграждане и разширяване обхвата на система за електронно наблюдение, собственост на Община Бургас", с уникален номер в Регистъра по обществените поръчки 00797-2019-0050, вписана в Официален вестник на Европейския съюз под № 2019/S 197-477794 от 11.10.2019 г. oбявява, че ценовите оферти на допуснатите участници ще бъдат отворени и оповестени на заседание, което ще се състои на 02.12.2019г. (понеделник) от 14:00 часа в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26, етаж 1, Заседателна зала.

 

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

 

 

 

Линк към обществената поръчка, обявена в Профила на купувача- https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/40180

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1224 Последна промяна: 15:23:29, 29 януари 2021